Hoe ontstaan storingen in het bewegingsapparaat?

Tot het bewegingsapparaat behoren alle gewrichten aan het menselijk lichaam, met hun bijbehorende spieren en zenuwen. Dit bewegingsapparaat is een eenheid en functioneert ook zo. Dat wil zeggen dat de bewegingsmogelijkheden van ieder gewricht invloed hebben op andere gewrichten. Omgekeerd zijn de bewegingsmogelijkheden van elk gewricht afhankelijk van de bewegingsmogelijkheden van andere gewrichten.

Soms ontstaat er vroeg of laat een probleem in één of meer gewrichten van het lichaam. Oorzaken daarvan kunnen zijn: uw geboorte, een bevalling, overbelasting door bijvoorbeeld sport of werk, een ongeluk, maar ook kleine huis-tuin- en keukenongevallen.

Bij een stoornis in de bewegingsmogelijkheden van één of meer gewrichten, zal uw lichaam proberen dit gewricht te ontzien door compensatiehoudingen, ofwel een uitwijkhouding. Dit is een reflexmatig ontwijken van de pijnprikkels.

Enkele veel voorkomende compensatiehoudingen zijn;

  • Scheefstand van het hoofd
  • Een schouder staat hoger of lager dan de andere
  • Een of meer bochten in de rug. Ook wel scoliotische houding genoemd
  • Scheefstand van het bekken

Zolang de functiestoornis niet wordt opgelost zal de uitwijkhouding blijven bestaan. Deze uitwijkhouding veroorzaakt op den duur ook problemen op andere plaatsen.